ZWROTY / ODSTĘPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki Produktów.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone drogą elektroniczną na adres email: contact@plywoodproject.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Oświadczenie może być złożone na formularzu, który został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Odstąpienie od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt/Produkty Plywood Project niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Plywood Project o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Produkt/Produkty przed upływem 14- dniowego terminu na adres: ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań.

6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

7. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy zwrotnej do Sprzedawcy. W miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pod warunkiem uprzedniego zwrotu nieuszkodzonych Produktów Sprzedawcy, z wyłączeniem zwrotu kosztów dostawy do sprzedawcy.

9. Plywood Project może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

10. W momencie zmniejszenia wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy odpowiedzialność leży po stronie Klienta.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dla wytworzenia której Klient wskazał materiały z jakich stworzyć Produkt.

 

Formularz odstąpienia od umowy.

Zainteresowany omówieniem indywidualnych projektów?

Chcesz dostosować rozmiar wybranych mebli? Jesteśmy tutaj, aby pomóc i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.

Jeśli jesteś architektem i chcesz nawiązać z nami współpracę, oferujemy modele 3D naszych produktów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

DARIUSZ GAPSKI

Założyciel, główny projektant i szef rozwoju biznesu
tel.+48 609767553
business@plywoodproject.com

Katarzyna Kućko

Współwłaściciel, obsługa klienta, media, projekty indywidualne

tel. +48 790 246 112
contact@plywoodproject.com

Współpraca z architektami